บทความ & ข่าวสาร

5 เหตุผลสำคัญ ที่องค์กรจำเป็นต้องมีชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

1. ความเป็นหนึ่งเดียว
ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่รับรู้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้เกิดความรู้สึกสมัครสมานสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง ท่านคงเอะใจว่าทำไม เหล่าทหาร ตำรวจ หรือนักเรียนถึงมียูนิฟอร์มขององค์กรตัวเอง ที่เป็นเช่นนี้เพื่อให้คนพบเห็นสามารถจำแนกได้ ขณะเดียวกันผู้ใส่ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน สามารถสำนึกถึงหน้าที่ของตนเอง เกิดความรัก ความศรัทธาในองค์กร ทำหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่น และสร้างแรงผลักดันการทำงานเป็นทีม

2. ก่อให้เกิดความทัดเทียม
การจัดทำชุดยูนิฟอร์มพนักงาน จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงความเสมอกัน ปราศจากจน รวย ไม่มีความกดดันว่าต้องสวมเครื่องแต่งกายยี่ห้อดีมีราคาแพง ตามสมัยนิยม เพื่อที่จะประกวดประขันขันแข่งกันกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งซึ่งไม่เพียงแต่จะจะประหยัดค่าใช้สอยในการซื้อเครื่องแต่งกายแล้ว ยังทำให้ผู้ปฏิบัติงานของคุณโฟกัสอยู่กับการงานและการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น

3. ส่งเสริมอิมเมจ
เปรียบดังป้ายโฆษณาที่เคลื่อนไหวได้ เพราะไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานของบริษัทท่านจะออกไปทานอาหาร เดินทางกลับบ้าน หรือนัดพบลูกค้า กลุ่มเป้าหมายสามารถมองเห็นชื่อของบริษัทได้จากชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ของพนักงานเหล่านี้ ช่วยให้ชื่อโรงงานตกเป็นที่รู้จักในวงกว้างออกไป ทั้งนี้ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ยังทำให้พนักงานและโรงงานมีอิมเมจมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นภาพที่ผู้ว่าจ้างคาดหวังว่าจะได้เห็น นอกจากนี้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน โดยช่วงที่เขาทั้งหลายสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน จะรู้ตัวเองว่าการแสดงออกอะไรในที่สาธารณะ จะดีหรือแย่ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทที่ทำงานทั้งสิ้น เพราะฉะนี้ พวกเขาจะมีสติพิจารณา ระมัดระวังความประพฤติของตัวเองตลอดเวลา

4. ผู้บริโภคจะจำแนกได้สบาย
ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ช่วยให้พนักงานดูสะดุดตาในงานอีเวนท์ หรืองานออกบูทมาร์เกตติ้งต่างๆ การใส่เสื้อเหมือนกันของบุคลากรมาร์เกตติ้งทำให้ มีความเป็นเอกลักษณ์และแหวกแนวจากคนอื่นๆ ซึ่งผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้อย่างเร็วว่าใครเป็นบุคลากรของธุรกิจ มองออกคนไหนที่สามารถให้รายละเอียด

5. ความคล่องตัวในการทำงาน
บางบริษัท หรือที่ปฏิบัติหน้าที่บางแห่ง โดยมากจะมีชุดยูนิฟอร์มพนักงาน สำหรับพนักงานโดยเฉพาะ เพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ตัวอย่างเช่น โรงงานอีเล็กโทรนิก โรงไฟฟ้า หรือโรงสีข้าว เนื่องจากหากสวมใส่ชุดประเภทอื่นๆ อาจจะมีผลให้การทำงานไม่ปลอดภัยหรือประสบอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้ นอกจากนี้คุณสามารถออกแบบใส่คุณสมบัติพิเศษต่างๆ เพิ่่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความคล่องในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ใช้วัสดุเนื้อผ้าถ่ายเทความร้อนได้ดี เลือกใช้ผ้าที่มีคุณสมบัติเรียบได้รวดเร็ว ออกแบบให้มีรูใส่ปากกาหรือกระเป๋าใส่ของเพิ่มขึ้น หรือเสื้อกาวน์ที่ทนไฟได้ สามารถทนทานต่อการกลัดกร่อนของสารพิษ เป็นต้น