บทความ & ข่าวสาร

10 ประโยชน์ของชุดยูนิฟอร์ม

1. สร้างภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูด
หากพูดกันตามความเป็นจริงสังคมของเรามักตัดสินกันที่การแต่งกายเป็นอันดับแรก การเลือกชุดสำหรับพนักงานที่เหมาะสมจึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่าดึงดูด และช่วยรักษาลูกค้าเอาไว้ได้อีกด้วย

2. สร้างแบรนด์และสร้างความแตกต่าง
เมื่อพนักงานสวมใส่เครื่องแบบชุดยูนิฟอร์มที่มีสีและโลโก้ของบริษัท เมื่อนั้นก็คือการช่วยสร้างแบรนด์และสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของเรากับแบรนด์อื่นในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ถือเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไปในตัว

3. เป็นการโฆษณาแบบฟรี ๆ
เครื่องแบบที่ออกแบบมาเพื่อพนักงานบริษัทนอกจากจะช่วยให้เกิดความเป็นทีมและเหมาะสมกับการทำงานแล้ว ตัวพนักงานเองยังเปรียบได้กับป้ายโฆษณาเดินได้ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรทุกครั้งเมื่อสวมชุดยูนิฟอร์มในที่สาธารณะด้วย

4. ช่วยปกป้องพนักงาน
เครื่องแบบมีประโยชน์ในด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วย เช่น พนักงานดับเพลิงที่ต้องสวมชุดทนไฟ (FR) ซึ่งชุดเครื่องแบบดังกล่าวนอกจากจะกันไฟและความร้อนแล้วยังช่วยป้องกันไฟฟ้าด้วย หรือพนักงานฝ่ายผลิตที่ต้องสวมชุดหมีหรือชุดช่าง ก็ต้องการชุดเครื่องแบบที่เหมาะสมกับงานของแต่ละคน เพราะเครื่องแบบเฉพาะทางเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้สวมได้คล่องตัว เหมาะสมกับหน้างาน และยังช่วยปกป้องตัวพนักงานให้ปลอดภัย

5. สร้างมาตรฐานความปลอดภัย
นอกจากเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแล้ว การออกแบบเครื่องแบบที่เหมาะสมกับการทำงานยังช่วยยกระดับความปลอดภัยในบริษัท เช่น เสื้อผ้าที่มีแถบสะท้อนแสงสำหรับพนักงานในคลังสินค้า เป็นต้น

6. ป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เวชภัณฑ์ หรือเครื่องสำอาง การเลือกชุดเครื่องแบบที่เหมาะสมให้กับพนักงานจะช่วยป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนด้วย

7. สร้างทีมสปิริต
การสวมชุดยูนิฟอร์มช่วยสร้างทีมสปิริต ส่งเสริมความเป็นทีม ทำให้รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

8. เป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน
อย่างที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นว่าบริษัทมีหน้าที่มอบชุดเครื่องแบบให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการ ดังนั้นจึงต้องออกแบบชุดให้เหมาะสม ฟังเสียงตอบรับจากพนักงาน และคำนวณค่าใช้จ่ายในการออกแบบและผลิตให้คุ้มค่าที่สุด

9. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
เครื่องแบบของบริษัทหรือองค์กรช่วยให้ลูกค้าจดจำพนักงานและหน้าที่ของพวกเขาได้ดีขึ้น จึงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ง่ายกว่า

10. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในองค์กร
เครื่องแบบช่วยสร้างความภาคภูมิใจในองค์กรของตัวเองให้กับบริษัทได้ทุกครั้งที่สวมใส่ อีกทั้งยังเปลี่ยนพนักงานให้กลายเป็น “แบรนด์แอมบาสเดอร์” ขององค์กรด้วย