บทความ & ข่าวสาร

ข้อควรรู้ก่อนออกแบบชุดยูนิฟอร์มสำหรับบริษัท

1. ความสอดคล้องกับแบรนด์
ยูนิฟอร์มมีไว้เพื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความเป็นแบรนด์ขององค์กรให้กับลูกค้า เสื้อผ้าหรือเครื่องแบบที่เหมาะสมและเป็นที่จดจำจะช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับลูกค้า นำมาซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อถือในแบรนด์ ดังนั้นการออกแบบชุดเครื่องแบบจึงต้องแน่ใจว่ามีแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากสี โลโก้ และแบบอักษรที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีความแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนของลูกค้าด้วย

2. ค่าใช้จ่ายและเสียงตอบรับของพนักงาน
เนื่องจากบุคคลที่ต้องสวมชุดยูนิฟอร์มก็คือพนักงาน ดังนั้นการรับฟังเสียงของพวกเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญ หลังจากผลิตและนำยูนิฟอร์มมาให้พนักงานได้ลองสวมจึงต้องมีการสอบถามเป็นระยะว่าเครื่องแบบที่สวมใส่นั้นเป็นอย่างไร สวมสบายหรือเหมาะกับการทำงานหรือไม่ รวมถึงขนาดและวัสดุที่นำมาผลิตด้วย จากนั้นจึงนำความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของพนักงานมาใช้ในการปรับปรุงการออกแบบชุดในอนาคต

นอกจากนี้อย่าลืมคิดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเสมอ ส่วนใหญ่แล้วชุดสำหรับพนักงานถูกกำหนดรวมไว้กับสวัสดิการ บางบริษัทอาจแจกเครื่องแบบฟรี 3-4 ชุด เพราะฉะนั้นการมองหาบริษัทผู้รับผลิตชุดที่ราคาไม่แพงแต่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ จึงเป็นอีกเรื่องสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ที่ต้องผลิตชุดสำนักงานคราวละมาก ๆ

3. นโยบายและข้อกำหนดเรื่องการแต่งกาย
เมื่อได้แบบชุดยูนิฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับองค์กรแล้ว อย่าลืมกำหนดระเบียบหรือนโยบายเรื่องการแต่งกายสำหรับพนักงานให้ชัดเจน วิธีนี้จะช่วยให้พนักงานเข้าใจตรงกัน ไม่สับสน และรู้ว่าต้องสวมเครื่องแบบอย่างไร บางบริษัทอาจให้สวมชุดยูนิฟอร์ม 6 วัน และอีก 1 วันที่เหลือเป็นวันอิสระสามารถแต่งกายได้ตามใจชอบ หรือบางแห่งก็กำหนดให้สวมชุดสำนักงานในวันธรรมดาส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์แต่งกายอิสระ เป็นต้น แต่ในส่วนของงานฝ่ายผลิตหรืองานที่มีความเฉพาะทางก็อาจต้องสวมเครื่องแบบตลอด เรื่องเหล่านี้บริษัทต้องออกระเบียบมาให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจและไม่สับสน รวมถึงเพื่อให้พนักงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน